fbpx
Skip to content

The Fog LARP 2020 is postponed.English below.

Здравейте приятели,

The Fog LARP 2020 Harvest се отлага.

Вместо това, ако текущото положение/обстановка позволява, ще проведем две малки събития:
1) малък ларп-кон на Костенец на дати 6-9 август. Програмата ще включва различни неща, мини ларп игри (камерни и други) и със сигурност един The Fog LARP themed ден и вечер (в уикенда).
2) Малък ларп в сетинга на The Fog през ранната есен (един ден с една вечер).The Fog themed нещата ще са извън основната темпорална линия и наратив на The Fog LARP.
Тези мини събития ще бъдат, надяваме се, интересни, но няма да са чак толкова значими, че хората, които не могат да ги посетят, да им е адски тъжно.

Ако светът не е свършил или не продължава да се намира в процес на свършване, ще проведем The Fog LARP Harvest през 2021 г.
Ще използваме тази неочаквана и нежелана пауза, за да поработим за подобряване на качеството на играта от гледна точка на съдържание и организация.

От вас очакваме и ви пожелаваме да сте живи и здрави и да успеете да се справите с всички проблеми, след което да се мобилизирате за един разбиващ HARVEST.

От екипа на The Fog LARP,

——————————

Hello dear friends,

We have taken the decision to postpone The Fog LARP 2020.

Instead, if the current situation at the time allows, we will hold two small events:
1) a small larp-con at Kostenets on August 6-9. The program will include miscellaneous larp stuff, mini larp games (chamber and other) and certainly a The Fog LARP themed day and evening (during the weekend).
2) A small larp in the setting of The Fog in early autumn (one day with one evening).Any Fog themed stuff that happens will be outside the main temporal line and narrative of The Fog LARP. These mini-events will be, we hope, interesting, but they won’t be that significant so that people who won’t be able to attend shall not feel particularly sad about it

If the end of the world duly stops happening, we will hold The Fog LARP Harvest in 2021.
We will use this unexpected and unwanted break to work on improving the quality of the game in terms of content and organization.

We expect you and wish you to be well and healthy and to be able to deal with any end of the world problems, and then to mobilize for a smashing HARVEST.

Yours,
The Fog LARP team,