fbpx
Skip to content


THE WEBBER GUARD


IMPORTANT!

The Webber Guard will no be available for the game’s 2023 edition. Please check one of the Volunteer or NPC Ticket options instead. Feel free to contacts us for additional detals

EN

The Webber Guard is a guided player character faction, especially suitable for Fog LARP newbies or experienced players, looking for something entirely different.

Webber Guards receive:

 • free admission to The Fog LARP;
 • a basic costume and a LARP weapon.
 • an opportunity to explore The Fog LARP world in a structured manner and with minimal expenses;
 • a “salary” – ingame currency to cover their character’s basic needs;
 • one “day off” within the four days of gameplay – while off-duty Guards are free of any and all obligations towards the Webber Guard.

In return Guards are expected to take part in the game as supporting characters who:

 • deliver messages and letters;
 • keep the peace around and within Webber Caravans – the game’s main social hub;
 • conduct investigations related to its violations;
 • other similar activities.

If you wish to take part in The Fog LARP as a Webber Guard, simply choose the appropriate options during sign-up and a member of our team will contact you.

If you wish to learn more, simply contact us.

BG

„Стражата на Уебър“ е спомагателна игрова фракция, особено подходяща за хора, които за първи път се включват в The Fog LARP или за стари играчи, които искат да опитат нещо ново.

Всички Стражи получават:

 • безплатно участие в The Fog LARP;
 • базов костюм и ЛАРП оръжие;
 • възможност структурирано да опознаят света на The Fog LARP, без да се ангажират с големи разходи или да членуват в ЛАРП клуб;
 • „заплащане“ в игрова валута – достатъчно, че персонажът им да няма дискомфорт в това отношение;
 • един свободен ден в рамките на четирите дни на играта, в който нямат никакви ангажименти към Стражата.

В замяна Стражите са длъжни да изпълняват спомагателни функции в три от четирите дни на играта.
Задълженията включват:

 • пренасяне на съобщения и писма;
 • следене за реда около и вътре в Кервани Уебър – социалният център на играта;
 • провеждане на разследвания, свързани с нарушаването му;
 • др. под.

Ако желаете да участвате в играта като Страж на Уебър, просто изберете съответната опция по време на записването и член на екипа ни ще се свърже с вас.

Ако желаете да научите повече, просто се свържете с нас.