Skip to content


THE WEBBER GUARDEN

The Webber Guard is a guided player character faction, especially suitable for Fog LARP newbies or experienced players, looking for something entirely different.

Webber Guards receive:

 • free admission to The Fog LARP;
 • a basic costume and a LARP weapon.
 • an opportunity to explore The Fog LARP world in a structured manner and with minimal expenses;
 • a “salary” – ingame currency to cover their character’s basic needs;
 • one “day off” within the four days of gameplay – while off-duty Guards are free of any and all obligations towards the Webber Guard.

In return Guards are expected to take part in the game as supporting characters who:

 • deliver messages and letters;
 • keep the peace around and within Webber Caravans – the game’s main social hub;
 • conduct investigations related to its violations;
 • other similar activities.

If you wish to take part in The Fog LARP as a Webber Guard, simply choose the appropriate options during sign-up and a member of our team will contact you.

If you wish to learn more, simply contact us.

BG

„Стражата на Уебър“ е спомагателна игрова фракция, особено подходяща за хора, които за първи път се включват в The Fog LARP или за стари играчи, които искат да опитат нещо ново.

Всички Стражи получават:

 • безплатно участие в The Fog LARP;
 • базов костюм и ЛАРП оръжие;
 • възможност структурирано да опознаят света на The Fog LARP, без да се ангажират с големи разходи или да членуват в ЛАРП клуб;
 • „заплащане“ в игрова валута – достатъчно, че персонажът им да няма дискомфорт в това отношение;
 • един свободен ден в рамките на четирите дни на играта, в който нямат никакви ангажименти към Стражата.

В замяна Стражите са длъжни да изпълняват спомагателни функции в три от четирите дни на играта.
Задълженията включват:

 • пренасяне на съобщения и писма;
 • следене за реда около и вътре в Кервани Уебър – социалният център на играта;
 • провеждане на разследвания, свързани с нарушаването му;
 • др. под.

Ако желаете да участвате в играта като Страж на Уебър, просто изберете съответната опция по време на записването и член на екипа ни ще се свърже с вас.

Ако желаете да научите повече, просто се свържете с нас.